Spoločnosť TENAS GROUP s.r.o. bola založená v roku 2015 a poskytuje komplexné  služby v stavebníctve –  špeciálne v oblasti zemných a výkopových prác. Vzhľadom k neustálemu rozširovaniu strojového parku a prijímaniu ďalších zamestnancov sa naša spoločnosť ďalej rozvíja ako spoľahlivý dodávateľ pozemných, cestných stavieb, vedení, kanalizácií. Našou primárnou špecializáciou je však výstavba lesných ciest, infraštruktúry a rekultivácií lesných pozemkov, kde tažíme z našich skúseností a zodpovedajúceho špecializovaného strojového parku.

 

Naša ponuka pre Vás :

  • Výstavba lesných ciest a infraštruktúry – najmä výstavba, dostavba, prestavba a rekonštrukcia lesných ciest kategórií 1L a 2L, 3L a prístupu k lesnej pôde, výstavba protipožiarnych lesných ciest, odvodňovacie zariadenia (priepusty, mosty, priekopy, odrážky)
  • Opravy lesných ciest – odstránenie porušenia, opotrebenia a poškodenia vozovky a to najmä vyrovnávanie povrchu, prevádzkové spevnenia, oprava súvislých poškodených úsekov, opravy pozdĺžneho a priečneho odvodnenia, zaistenie stability zárezových a násypových svahov,  zosilnenie krytu po vyčerpaní prevádzkovej výkonnosti
  • Rekultivácia lesných ciest a pozemkov, rekultivácia lesných pozemkov po tažbe – trhanie pňov a plošná úprava terénu
  • Zemné práce
  • Výstavba vodných nádrží
  • Úpravy vodných tokov